حلقه کاتبان kateban.com kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (8) http://talei.kateban.com/post/3714 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (7) http://talei.kateban.com/post/3711 fa ]]> kateban.com گزارش ملا یعقوب صرفی از رویداد مباهله http://talei.kateban.com/post/3708 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (6) http://talei.kateban.com/post/3705 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (5) http://talei.kateban.com/post/3703 fa ]]> kateban.com برگی از ادبیات غدیر: غدیریه ملا یعقوب صرفی (صوفی سنی هندی) به سال 1303 قمری http://talei.kateban.com/post/3702 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (4) http://talei.kateban.com/post/3701 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (3) http://talei.kateban.com/post/3700 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشت‌هایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (2) http://talei.kateban.com/post/3698 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (1)/ چند و چون این قلم انداز http://talei.kateban.com/post/3663 fa ]]> kateban.com نامه‌ای از آیة الله شیخ رضا امینی به شیخ محمد باقر بوخسمین احسائی در مورد کتابخانۀ امیرالمؤمنین علیه السلام http://talei.kateban.com/post/3662 fa ]]> kateban.com فهرست برخی از آثار تراثی شیعی در دست تحقیق و نشر http://talei.kateban.com/post/3661 fa ]]> kateban.com تاریخ انقراض دیبای شوشتری (برگی از تاریخ خوزستان) http://talei.kateban.com/post/3652 fa ]]> kateban.com دو اجازه روائی به مرحوم آیة الله سید محمد رضوی کشمیری http://talei.kateban.com/post/3620 fa ]]> kateban.com تفسیر مختصر آیات 151 تا 153 سوره انعام / میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی http://talei.kateban.com/post/3619 fa ]]> kateban.com تذکرات علمی و عقایدی و اخلاقی آیة الله مرعشی نجفی به مرحوم سید علی‌رضا ریحان یزدی http://talei.kateban.com/post/3618 fa ]]> kateban.com توصیه نامۀ اخلاقی میرزا احمد آشتیانی http://talei.kateban.com/post/3617 fa ]]> kateban.com نکته‌هایی از دستاوردهای پیش همایش بزرگداشت قاضی نورالله شوشتری در اهواز و شوشتر / پنجم و ششم اردیبهشت 1397 http://talei.kateban.com/post/3607 fa ]]> kateban.com هشت نکته در بارۀ قاضی نورالله شوشتری / به مناسبت برگزاری پیش همایش بزرگداشت قاضی نورالله در خوزستان / پنجم و ششم اردیبهشت 1397 http://talei.kateban.com/post/3596 fa ]]> kateban.com رسالۀ عملیۀ مرحوم آیة الله شیخ محمد تقی شوشتری / برگی از گنجینۀ استاد محمد علی شرف الدین شوشتری http://talei.kateban.com/post/3593 fa ]]> kateban.com گزارشی مکتوب از یک جشن میلاد حضرت سیدالشهدا علیه السلام در یکصد سال پیش (1339 قمری) در شوشتر / برگی از گنجینۀ استاد محمد علی شرف الدین شوشتری http://talei.kateban.com/post/3592 fa ]]> kateban.com بایسته‌هایی برای پژوهش، نگارش و تصحیح متون http://talei.kateban.com/post/3588 fa ]]> kateban.com مدخلی بر شیوه و آیین نقد http://talei.kateban.com/post/3587 fa ]]> kateban.com فهرست خودنوشت آثار آیة الله سید محمد‌علی حسینی ابطحی اصفهانی (1294 – 1370 ق.) http://talei.kateban.com/post/3586 fa ]]> kateban.com بیست و چند نکته در بارۀ محدث نوری http://talei.kateban.com/post/3583 fa ]]> kateban.com یادداشتی اولیه در کتابشناسی شیخ صدوق و نگاهی به کتاب «شیخ المحدّثین»، اثری نونشر در بارۀ او http://talei.kateban.com/post/3582 fa ]]> kateban.com هفت بند دیگر در بارۀ محدث نوری http://talei.kateban.com/post/3580 fa ]]> kateban.com سر‌مقاله صحیفه اهل بیت شماره ویژه امام هادی سلام الله علیه http://talei.kateban.com/post/3559 fa ]]> kateban.com مروری بر یک پژوهش فاطمی جدید؛ «دفاع از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها: بررسی تحلیلی ده روایت قصه‌واره» http://talei.kateban.com/post/3533 fa ]]> kateban.com سیری در تعلیقات آیت الله شیخ محمد رضا جعفری بر اصول کافی http://talei.kateban.com/post/3523 fa ]]> kateban.com چند نکتۀ تاریخی از مجالس مواعظ شیخ حسین واعظ شوشتری http://talei.kateban.com/post/3383 fa ]]> kateban.com رباعیات آیینی به گزینش و تدوین مولی خلیل بن محمد زمان قزوینی (سده دوازدهم هجری) http://talei.kateban.com/post/3379 fa ]]> kateban.com تجربه نامه‌ای از تربیت دینی http://talei.kateban.com/post/3361 fa ]]> kateban.com کتابشناسی جامع خواجه نصیرالدین طوسی http://talei.kateban.com/post/3359 fa ]]> kateban.com اعجاز حسین کَنتوری http://talei.kateban.com/post/3356 fa ]]> kateban.com مروری بر دیوان ملا اسماعیل فدایی کزازی (متوفی 1262 ق.) http://talei.kateban.com/post/3355 fa ]]> kateban.com تحليل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر يافته بين سال‌های 1386 - 1390 http://talei.kateban.com/post/3312 fa ]]> kateban.com گفت و گو با عبدالحسین طالعی در باره علامه امینی http://talei.kateban.com/post/3311 fa ]]> kateban.com بازنویسی منتهی الآمال http://talei.kateban.com/post/3268 fa ]]> kateban.com دو سند از آیة الله میرزا محمد تقی شیرازی http://talei.kateban.com/post/3267 fa ]]> kateban.com جد و پسر قاضی نورالله شوشتری به روایت تذکره وادی ایمن در نیمه اول سده سیزدهم http://talei.kateban.com/post/3250 fa برگی از گنجینه استاد محمد علی شرف الدین در شوشتر ]]> kateban.com نگاهی گذرا بر کتاب «ماسمعت ممن رأیت» http://talei.kateban.com/post/3196 fa این یادداشت مربوط است به کتابی با مشخصات زیر: سید مجتبی بحرینی، ما سمعت ممن رأیت (آنچه شنیده‌ام از آنان که دیده‌ام). مشهد: انتشارات آفتای عالمتاب، 1395، چاپ دوم، 650 ص. ]]> kateban.com نامه مهم و تاریخی مرحوم آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی http://talei.kateban.com/post/3155 fa برگی از گنجینه استاد شرف‌الدین شوشتری ]]> kateban.com چاپ عکسی کتاب أقرب المجازات http://talei.kateban.com/post/3154 fa گزارشی از سخنان استاد محقق سید محمدرضا حسینی جلالی در همایش رونمایی کتاب اقرب المجازات – دوشنبه 25 بهمن 1395 مؤسسه برّ صغیر، قم ]]> kateban.com مروری بر کتاب کلمات، نوشتاری نویافته از آیة الله سید محمدهادی میلانی http://talei.kateban.com/post/3153 fa ]]> kateban.com اجازۀ آیات محمدطاهر و محمدحسن معزی به مرحوم آیة الله شیخ محمدجعفر شرف الدین شوشتری http://talei.kateban.com/post/3053 fa برگی از گنجینه استاد محمد علی شرف الدین – 4 ]]> kateban.com سندی منتشرنشده از آیة الله سید محمد کاظم یزدی در بارۀ جایگاه و شئون مرحوم شیخ جعفر شرف الدین شوشتری http://talei.kateban.com/post/3052 fa برگی از گنجینۀ استاد محمدعلی شرف الدین – 3 ]]> kateban.com معرفی دو مقاله و یک مجله مفید در حوزه علم الحدیث http://talei.kateban.com/post/3044 fa ]]> kateban.com دیوان پریشان، منظومه‌ای کردی و شیعی از سده نهم http://talei.kateban.com/post/3035 fa ذکر جمیل مرحوم صدر الاسلام همدانی (م 1325 ق.) و چند تذکر پژوهشی ]]> kateban.com مباحث حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه در وعد و وعید الاهی‌ http://talei.kateban.com/post/3032 fa ]]> kateban.com تخمیس قصیدة فرزدق / سید عبدالله داعی دزفولی (1158 – 1256 هـ. ق.) http://talei.kateban.com/post/3031 fa ]]> kateban.com برگهایی از گنجینه شرف الدین -2 (جلوه ایمان و ولا و هنر در دیار شوشتر) http://talei.kateban.com/post/3029 fa ]]> kateban.com قلم سریانی قدیم http://talei.kateban.com/post/3028 fa ]]> kateban.com برگ‌هایی از گنجینۀ شرف الدین ‌ـ‌1 (نامه‌ای مهم از آیة الله سید علی اصغر حکیم) http://talei.kateban.com/post/3026 fa ]]> kateban.com گزارشی از دیدار مجدد با استاد محمدعلی شرف الدین در شوشتر آذر 1395 http://talei.kateban.com/post/3016 fa ]]> kateban.com فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی جلد سوم (شماره 1001 تا 1500) http://talei.kateban.com/post/2997 fa ]]> kateban.com فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی جلد دوم (شماره 501 تا 1000) http://talei.kateban.com/post/2975 fa ]]> kateban.com بیست بند در اخلاق و عقاید http://talei.kateban.com/post/2958 fa [ترجمه مواعظ قطیفی، از بحار الأنوار ج 105 چاپ بیروت / ج 108 چاپ اسلامیه، ص 103 تا 106] ]]> kateban.com نعمت پایدار http://talei.kateban.com/post/2929 fa گزارشی از کتاب «النعیم المقیم لعترة النّبأ العظیم» نوشته عمر بن شجاع الدین موصلی شافعی [در حدیث دیگران – 3] ]]> kateban.com آمیزۀ حکمت و تاریخ و هنر در خوشنویسی کلام رضوی http://talei.kateban.com/post/2928 fa نسخه خطی ملی اسماعیل بن محمد تقی دزفولی شماره 5 - 20762 ]]> kateban.com سرچشمه حکمت، پژوهشنامه‌ای تطبیقی در باره عقل + متن کتاب http://talei.kateban.com/post/2909 fa ]]> kateban.com ترجمه منظوم چند بیت از تائیۀ دعبل http://talei.kateban.com/post/2902 fa ]]> kateban.com ترجمه کتاب و عتاب http://talei.kateban.com/post/2888 fa ترجمۀ فارسیِ «کتاب و عتاب» نوشتۀ قیس عطار منتشر شد + متن کتاب ]]> kateban.com امام صادق صبیح http://talei.kateban.com/post/2872 fa ]]> kateban.com یک بایسته پژوهشی: تدوین تاریخ علمی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی http://talei.kateban.com/post/2860 fa ]]> kateban.com دو یادداشت کتابشناسی از استاد فقید سید محمد جزایری http://talei.kateban.com/post/2843 fa برگ‌هایی از تاریخ و فرهنگ خوزستان (2) ]]> kateban.com استاد عطاردی: یادی دیگر http://talei.kateban.com/post/2834 fa ]]> kateban.com سفر شیخ محمدرضا معزی به شوشتر سه شنبه 30 ربیع الأول 1345 قمری http://talei.kateban.com/post/2831 fa برگی از تاریخ و فرهنگ خوزستان (1) ]]> kateban.com یک گنجینۀ پژوهشی در دسترس http://talei.kateban.com/post/2830 fa ]]> kateban.com یادنامه‌ای کوچک برای مردی بزرگ http://talei.kateban.com/post/2826 fa ]]> kateban.com انتظار: جلوه‌های شاعرانۀ چند تن از فقیهان سدۀ چهاردهم http://talei.kateban.com/post/2808 fa ]]> kateban.com بازخوانی نقّادانۀ منابع سیره در باب غزوه احد در پرتو آیات قرآن http://talei.kateban.com/post/2804 fa مروری بر پژوهش مرحوم آیة الله علامه شیخ محمد رضا جعفری نجفی {پررنگ}{کج}غزوه‌ی احد در پرتو قرآن کریم{/کج}{/پررنگ}. علامه شیخ محمدرضا جعفری. تدوین: حسن جهاندیده. تهران: روشنای دل، قم: بنیاد فرهنگ جعفری، 1395، 227 صفحه. ]]> kateban.com مقدمه صحیفه سجادیه http://talei.kateban.com/post/2800 fa ]]> kateban.com در حدیث دیگران (2) http://talei.kateban.com/post/2799 fa ]]> kateban.com تذکری مجدد به یک ضرورت جدی: راهکاری برای جلوگیری از خودکشی فرهنگی http://talei.kateban.com/post/2786 fa ]]> kateban.com گزارشی در مورد ساده زیستی شیخ مرتضی انصاری بر اساس یک سفرنامه قاجاری http://talei.kateban.com/post/2781 fa ]]> kateban.com وقفنامه مدرسه قوام نجف http://talei.kateban.com/post/2780 fa ]]> kateban.com یادداشت سید محمدعلی قاضی طباطبائی دربارۀ شیخ فضل الله نوری http://talei.kateban.com/post/2775 fa ]]> kateban.com چند نکته دربارۀ تفسیر جوامع الجامع طبرسی http://talei.kateban.com/post/2774 fa ]]> kateban.com سندی از زمان قاجار در مورد حرم مطهر علوی http://talei.kateban.com/post/2773 fa ]]> kateban.com دو رساله دانشگاهی از نیم قرن پیش در باره شیخ صدوق http://talei.kateban.com/post/2762 fa ]]> kateban.com در حدیث دیگران http://talei.kateban.com/post/2761 fa ]]> kateban.com بهره‌هایی از کتابخانۀ تخصصی امیر المؤمنین (ع) مشهد http://talei.kateban.com/post/2760 fa ]]> kateban.com نکاتی در باره تلخیص البیان شریف رضی و نسخه چاپ عکسی آن به تاریخ 1332ش/ 1372ق http://talei.kateban.com/post/2740 fa در مجله بینات شماره 84 مقاله‌ای از این بنده به چاپ رسید در مورد چاپ عکسی کتاب تلخیص البیان عن مجازات القرآن نوشته شریف رضی که بر اساس یک نسخه خطی کهن متعلق به مرحوم سید محمد مشکوة و به اهتمام ایشان در سالهای 1329 تا 1332 شمسی مطابق با 1369 تا 1372 قمری در مطبعه مجلس شورا به چاپ رسید. البته عنوان مقاله یادشده، اشتباهاً «البیان في مجازات القرآن» چاپ شده که در اینجا تصحیح شده است. ]]> kateban.com مروری بر لوح‌های فشرده در موضوع امام حسین علیه‌السلام: کارهای انجام شده و چند بایسته پیشنهادی در این راه http://talei.kateban.com/post/2723 fa ]]> kateban.com دومین شماره فصلنامه سفینه ویژۀ حضرت ابوطالب علیه السلام http://talei.kateban.com/post/2720 fa ]]> kateban.com سخنی و سندی چند در باره آیتین سید اسدالله و سید محمد نبوی http://talei.kateban.com/post/2714 fa ]]> kateban.com شرح حال شهید قاضی نورالله شوشتری http://talei.kateban.com/post/2709 fa ]]> kateban.com توصیه‌های ملا حسینقلی همدانی http://talei.kateban.com/post/2708 fa ]]> kateban.com متنی مکتوب از سید علی شوشتری (متوفی 1283) http://talei.kateban.com/post/2698 fa ]]> kateban.com معرفی یک پایان نامه دانشگاهی در مورد علی بن عیسی اربلی و اشعار او در مناقب اهل بیت علیهم‌السلام http://talei.kateban.com/post/2685 fa ]]> kateban.com بایسته‌های پژوهشی بر اساس فهرست جدید الانتشار نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی http://talei.kateban.com/post/2684 fa ]]> kateban.com نسخه‌ای چاپی از تبصرة المتعلمین علامه حلی و یاد جمیل جمعی از بزرگان http://talei.kateban.com/post/2674 fa ]]> kateban.com درباره نسخه منحصر به فرد صحیفه سجادیه http://talei.kateban.com/post/2651 fa ]]> kateban.com دفتری گشوده برای بقیع یادداشتی به مناسبت انتشار نشریه «بقیع نامه» http://talei.kateban.com/post/2643 fa ]]> kateban.com سه کتاب تحقیقی در بارۀ امام سجاد علیه السلام و صحیفۀ سجادیه http://talei.kateban.com/post/2613 fa در روزهای اخیر، سه کتاب تحقیقی در باره امام سجاد علیه السلام یافته‌ام که هر یک از زاویه‌ای به شناساندن حضرتش پرداخته است. اشاره‌ای کوتاه به آنها را مناسب یافتم. ]]> kateban.com مقالات همایش مخطوطات کربلا (بخش سوم) http://talei.kateban.com/post/2605 fa ]]> kateban.com مقالات همایش مخطوطات کربلا (بخش دوم) http://talei.kateban.com/post/2604 fa ]]> kateban.com مقالات همایش مخطوطات کربلا (بخش اول) http://talei.kateban.com/post/2593 fa ]]> kateban.com مرقع هفت بند ملا حسن کاشی آملی http://talei.kateban.com/post/2572 fa ]]> kateban.com