آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۹۲٫۲۳۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۵۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :
کتاب التذکرة کتابی است کشکول گونه از سید صدر الدین علی بن احمد حسینی مدنی مشهور به سید علی خان شیرازی (۱۰۵۲ – ۱۱۲۰ ق.) شارح مشهور صحیفۀ سجادیه، که به تحقیق شیخ محمد کاظم محمودی منتشر شده است. (قم: پژوهشکدۀ باقر العلوم، ۱۳۹۴ شمسی)
کتاب ۸۷۸ صفحه دارد که نزدیک به ۹۰ صفحۀ آن فهارس (آیات، احادیث و آثار، اعلام، امکنه، کتب و اشعار) و ۷۰ صفحه به مقدمة التحقیق اختصاص دارد، و مانند دیگر کارهای این محقق، پربار. کتاب بر اساس دو نسخۀ خطی تحقیق شده است: نسخه کتابخانه مجلس و کتابخانه مدرسه صدر اصفهان.
التذکرة از نظر تنوع مطالب و ارزش آنها جای بررسی و معرفی فراوان دارد. از جمله اینکه متن کامل کتاب دیگر مؤلف (الکلم الطیب) در این مجموعه (ص ۷۲۱ به بعد) آمده که با توجه به زحمات جناب محمودی نسخه‌ای تحقیقی از این کتاب در دسترس قرار گرفته است.
باری، هدف از این یادداشت کوتاه توجه به کتاب التذکرة است، فقط از یک جنبه.
بخشی از مطالب کتاب، اشعار فراوان مؤلف است (حدود ۷۵۰ بیت) که در این کتاب بطور پراکنده آمده است و می‌تواند موضوع پژوهش های متنوع مانند پایان نامه و مقاله پژوهشی قرار گیرد. از جمله مواردی که در این کتاب، اشعار مؤلف آمده، به این موارد اشاره می‌شود:
بند ۶۲: و سائل لی... ۲۵ بیت
بند ۲۰۸: ما بین قلبی... ۲۱ بیت
بند ۲۰۸: برق الحمی ... ۳۰ بیت
بند ۲۰۸: لمعت بیتا... ۷ بیت
بند ۱۱۱: و أبکی بعین... ۱۱ بیت
بند ۲۰۸: وافی وافق... ۱۸ بیت
بند ۲۹۱: وافاک لیلا... ۲۵ بیت
بند ۲۷۶: بنفسی هیفاء... ۳۰ بیت
بند ۲۹۱: جاء الحیا... ۳۱ بیت
بند ۲۷۷: بالفتح و النصر... ۱۴ بیت
بند ۲۸۱: وافی خیالک... ۲۰ بیت
بند ۲۹۰: اذا امتطیت... ۵۹ بیت
بند ۳۱۴: سری طیفها... ۱۳ بیت
بند ۱۱۰: ادرت تلک... ۱۲ بیت
بند ۲۸۲: یا صاح هذا... ۵۱ بیت
بند ۲۹۱: فی ثغره... ۲۸ بیت
بند ۳۱۴: أ شموس علی... ۱۰ بیت
بند ۲۰۸: أما الصبوح... ۱۹ بیت
بند ۵۸: من لشملی... ۱۲ بیت
بند ۱۴۱: هدّ الحمام... ۵۱ بیت
بند ۲۰۸: قم هاتها... ۱۸ بیت
بند ۲۰۸: سرت بحرا... ۱۹ بیت
بند ۲۰۸: حیا بکأس... ۱۱ بیت
بند ۲۰۸: إلی م تطیل... ۱۷ بیت
بند ۳۱۴: عنّت لنا... ۵۶ بیت
بند ۳۱۵: ذکر الصفا... ۴۳ بیت
بند ۲۶۷: تفدیک لو... ۶۵ بیت
بند ۲۷۹: احبّتنا إن... ۱۰ بیت
بند ۲۰۸: لک الخیر... ۳۷ بیت
این فهرست، بجز نثرهای زیبای سید علی مدنی است (مانند: بند ۱۱۰) که تحت عنوان «من إنشاء المؤلف» آمده است.
توضیح: این یادداشت، حدود دو سال پیش نوشته شد، زمانی که اصل کتاب در اختیارم بود. (در کتابخانه مؤسسه کتابشناسی شیعه). ولی اکنون که یادداشت گذشته را برای نشر در کاتبان بازنویسی می‌کنم، در خانه نشینی کرونایی هستم و اصل کتاب را در اختیار ندارم. لذا از هر گونه نارسایی و خطای احتمالی عذر می‌خواهم.
هدف اصلی توجه دادن به بایستۀ یادشده بود که تأخیر بیش از این را در نشر این قلم انداز شایسته ندیدم.
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت