آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۰۲٫۶۲۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۱۰۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
نکته 71 تا 80

[71]
متن: و هي کما تری أجنبیّة عن المقام، هذا اوّلاً.
ترجمه: همان گونه که ملاحظه می‌کنید، نخست از این جایگاه بیگانه است.
پیشنهاد: اولاً می‌بینید که ربطی به این بحث ندارد.
نکته: 1. معادل "اولاً" باید در جایی از جمله جای گیرد که معنای خود را برساند. 2. با نیم نگاهی به جمله می‌توان آن را روان تر نوشت.

[72]
متن: إثبات أوضاع الأرض و فسادها و صلاحها بالأخبار التي من قبیل الآحاد في نهایة الإشکال.
ترجمه: ثابت کردن وضع زمین و فسادهایش و درستی هایش با روایت‌های یگانه‌ای که هست، در نهایت اشکال می‌باشد.
پیشنهاد: گزارش وضع زمین و فساد و صلاح ان بر اساس اخبار آحاد که در اختیار داریم، بسیار پر اشکال است.
نکته: 1. یکی از معناهای اثبات، گزارش است. 2. اخبار آحاد، به معنای روایتهای یگانه نیست. 3. می‌توان جملۀ اول را با فعلی غیر از "است" به پایان برد تا برای جملۀ دوم به فعل "می باشد" نیازمند نشویم.

[73]
متن: فتلخّص مما ذکرنا أنّ شرح الآیة و التدبّر فیها ...
ترجمه: خلاصۀ آنچه آوردیم این خواهد بود که به درستی شرح و تدبر در این آیه ...
پیشنهاد: خلاصه اینکه شرح و تدبّر در این آیه ...
نکته: "فتلخّص" یعنی "خلاصه اینکه" نه دست و دل بازی در کاربرد کلمات. از قدیم گفته‌اند: خیرالکلام ما قلّ و دلّ.

[74]
متن: ... کونه عارفاً بالأسماء العظام ...
ترجمه: ... دانستن او نامهای بسیار عظیم را ...
پیشنهاد: ... معرفت او به اسمهای اعظم خداوند ...
نکته: تفاوت ساختار بیانی بین دو زبان، واقعیتی است که نباید بدان بی توجهی شود.

[75]
متن: إنّ الله سبحانه ملّک الأرض و ما فیها لأولیائه و هو تعالی أملک بها
ترجمه: به درستی که خداوند سبحان زمین و آنچه در آن است را به تملیک اولیایش در آورد و او تعالی نسبت به آن مالک تر است
پیشنهاد: خداوند سبحان اولیای خود را مالک زمین گردانید با آنچه در آن است، در حالی که خود نسبت به آن املک است.
نکته: 1."را پس از فعل" یکی از خطاهای رایج نگارش است که باید از آن اجتناب شود. 2."واو حالیه" معنایی متفاوت با "واو عطف" دارد، گرچه ظاهر آنها یکسان است. معنای آن از فضای کلّی جمله به دست می‌آید.

[76]
متن: و الظاهر من الآیة الکریمة أنّ الملائکة زعموا استحقاقهم للخلافة استناداً إلی قولهم ...
ترجمه: از ظاهر آیۀ کریمه بر می‌آید که فرشتگان گمان بردند سزاوار بودنشان برای جانشینی به استناد گفته شان است ...
پیشنهاد: ظاهر آیۀ کریمه می‌رساند که ملائکه شایستگی خود برای جانشینی را گمان بردند، به استناد این که گفتند ...
نکته: بازنگری این جمله می‌توانست به بازنگاری آن بینجامد. چنانکه در اینجا دیده می‌شود.

[77]
متن: ... أنّ الموجود الأرضي لا یتمشّی منه إلّا الفساد و سفک الدماء، فلابدّ لإبطال مقالتهم و و وهن برهانهم من سرّ الأمر ...
ترجمه: ... به درستی که موجود زمینی جز فساد و خون ریزی از ان بر نمی آید. ناگزیر از باطل کردن گفته هایشان و سستی برهان آنان است از شرح راز این کار ...
پیشنهاد: ملائکه گفتند که از موجود زمینی کاری جز فساد و خون ریزی بر نمی آید. ناگزیر باید راز این مطلب، بطلان گفته هایشان و سستی برهان آنها را روشن می‌کرد ...
نکته: دقت در ساختار جمله ضروری است.

[78]
متن: ثمّ شرع سبحانه في إشباع القصّة
ترجمه: سپس خدای سبحان محکم و استوار کردن قصه را آغاز فرمود
پیشنهاد: آنگاه خدای سبحان به تفصیل این داستان پرداخت
نکته: اشباع یعنی بیان جزئیات، نه استوار کردن آن.

[79]
متن: التعلیم فی الآیة هو تحمیل العلم و الإفاضة
ترجمه: التعلیم در این آیه برعهده گذاردن علم و افاضه است
پیشنهاد: تعلیم در این آیه یعنی آن که حضرت آدم را حامل علم گرداند و به او فیض رساند.
نکته: برای فهم عبارت "بر عهده گذاردن" چقدر باید وقت صرف کنیم؟!

[80]
متن: أعنی الإسم في مقابل الفعل و الحرف
ترجمه: منظورم اسم در مقابل فعل و حرف
پیشنهاد: یعنی اسم در برابر فعل و حرف.
نکته: أعنی، یعنی: یعنی! همین.
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت