آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۹۲٫۲۳۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۱۰۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقدمه
فهرستی از کتابهای کتابخانۀ استاد مطهری در یک مجلد چاپ شده، با این مشخّصات:
فهرست کتابخانۀ شخصی استاد مرتضی مطهری. علی قدیمی، حسین سرمد محمدی. با مقدمه رضا مختاری. تهران: بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری، ۱۳۹۴.
این کتاب ۳۸۰ صفحه‌ای مشخصات ۱۵۸۱ کتاب – عمدتاً چاپی و معدودی خطی و چاپ سنگی – در بر دارد که لابلای کتابهای چاپی معرفی شده‌اند. یکی از فواید این فهرست، برای کسانی است که می‌خواهند منبع مورد استناد استاد مطهری در کتابش را با دقت بشناسند یا بخواهند منقولات ایشان را پیگیری کنند. در عین حال، به خصوص برای محققانی که نمی‌توانند به خود کتابخانه دسترسی داشته باشند، نشر این فهرست فرصتی مغتنم است. چینش کتابها به ترتیب موضوع است و درون هر موضوع، به ترتیب حروف الفبای عنوان کتابها. نمایه‌های آخر کتاب به بازیابی درونمایه آن کمک می‌کند.
در خلال این کتاب، چند نسخه خطی نیز معرفی شده که به کمک نمایه آخر کتاب، بازیابی و فهرست مختصری استخراج شد که بخش اول این یادداشت است. البته در این نمایه، چند کتاب به عنوان نسخۀ خطی معرفی شده که در متن کتاب، آنها را چاپ سنگی دانسته است. این چند عنوان در پایان این یادداشت به عنوان بخش دوم آمده است و تعیین دقیق وضع آنها به مشاهده نیاز دارد.
در این یادداشت به شماره مسلسل کتاب و شماره صفحه که در منبع اصلی مورد نظر ما آمده، اشاره شده است. این مختصر سر آغازی است برای نسخه پژوهان که از این چند نسخه غفلت نکنند.

بخش اول – نسخه‌های خطی
۱) اعتقاد الامامیة فی التوحید (توحید صدوق)، تحریر ۹۵۱ ق. شماره ۶۹۰، ص ۱۱۶.
۲) برگزیدۀ ادعیه، تدوین و تحریر: حسن بن عبدالمطلب اصفهانی. شماره ۹۴۱، ص ۱۴۵.
۳) تذکرة الائمة، محمد باقر بن محمد تقی لاهیجی. شماره ۴۷۹، ص ۹۰.
۴) ترکیب الکافیة، تألیف یا تحریر: حاجی بابا بن ابراهیم طوسی. شماره ۱۴۴۸، ص ۲۰۰.
۵) جامع السعادات، تألیف یا تحریر: مولی مهدی نراقی. سال ۱۲۰۷. شماره ۱۰۱۵ ص ۱۵۳
۶) حاشیه بر تهذیب المنطق، ملا عبدالله یزدی. تحریر ۱۲۷۱. شماره ۲۶۷ ص ۶۷.
۷) حق الیقین، محمد باقر مجلسی. تحریر ۱۲۳۱. شماره ۹۰۳ ص ۱۴۰.
احتمالاً با دقت بیشتر از طرف نسخه شناسان، برخی از اطلاعات که در کتاب ارائه شده، تصحیح یا تکمیل شود.

بخش دوم – کتابهایی که در متن اصلی چاپ سنگی ولی در نمایه کتاب خطی معرفی شده‌اند
۱) الباب الحادی عشر علامه حلی در متن کتاب (شماره ۸۷۲ ص ۱۳۷) چاپ سنگی ولی در نمایه (ص ۲۴۷) خطی معرفی شده است.
۲) شرح سور التوراة در نمایه (ص ۲۶۰) خطی به شماره ۴۵۳ معرفی شده است که در متن کتاب آن را نیافتم. آیا خطای چاپی است؟
۳) الکافیه ابن حاجب در متن کتاب (شماره ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ ص ۱۹۱) چاپ سنگی ولی در نمایه خطی معرفی شده است.
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت