آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۹۲٫۲۳۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۲۷۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :
شمارۀ ۴۸ فصلنامه سفینه (پاییز ۱۳۹۴) که دومین شماره این مجله در مورد حضرت ابوطالب است، منتشر شد. این شماره در ادامۀ شمارۀ پیش (۴۷)، مقالات و رسائل منتشر ناشده در بارۀ آن گرامی را عرضه کرده است. از جمله دو ترجمه منظوم فارسی از قصیدۀ لامیۀ ابوطالب که مرحوم استاد غلامرضا دبیران سروده است. و گفتاری از آیة الله سید علی بهبهانی در همین مورد. نقدی از محمدرضا ارشادی‌نیا بر یکی از مقالات محمد بیابانی اسکویی نیز در این شماره عرضه شده است.
جلد و فهرست این شماره در پی آمده است.

 زیرنویس:
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۹:۲۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت