آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۰۲٫۶۲۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۲۱۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :

چکیده
گام نخست در بهینه‌سازی پژوهش‌های علوم قرآنی، تحلیل و بررسی تحقیق‌هایی است كه در سالیان
اخیر به رشته تحریر درآمده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان پراكندگی و گرایش موضوعی مقالات حوزه علوم قرآن در نشریات علمی پژوهشی است. بازه زمانی مورد پژوهش كه با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است، مقالاتی است كه بین سالهای 1386 ـ 1390 به چاپ رسیده است. در این روش، مقالات از لحاظ موضوعی تحلیل شده‌اند و مبنای تعیین موضوع، مقوله‌های استخراج شده از اصطلاحنامه علوم قرآن است.
از مجموع 283 مقاله ارائه‌شده، 282 عنوان مقاله، تألیفی و یک عنوان مقاله ترجمه‌ای بوده است. بیشترین سهم ارائه مقالات با 53.8% به متخصصان با مدرک تحصیلی دكتری اختصاص دارد و بیشترین مشاركت از نظر رتبه علمی، مربوط به آن دسته از اعضای هیئت علمی است كه استادیار هستند. در تألیف و انتشار مقالات حوزه علوم قرآن، سهم مردان 87.7% و سهم زنان 12.3% بوده است. همچنین 62.7% مقالات دارای یک نویسنده، 33.9% دو نویسنده و 3.4% دارای سه نویسنده است. از نظر وابستگی سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد در صدر مؤسسات آموزشی پژوهشی قرار دارد. تحلیل موضوعی مقالات نشان می‌دهد بیشترین سهم با 15.8% به مقوله مکاتب تفسیری اختصاص داشته. «موضوعات قرآنی» با 14.4% و «دلالت واژگان قرآنی» با 12.7% در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. در پایان، هفت پیشنهاد برای بهینه‌سازی پژوهشهای علوم قرآنی ارائه شده است.

واژگان كلیدی: علوم قرآن، تحلیل موضوعی، تحلیل محتوا، نشریات علمی پژوهشی.

متن کامل مقاله را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.
دو فصلنامۀ علمی‌پژوهشی كتاب قیّم، سال ششم (1395)، شمارۀ پانزدهم
پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت