آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۹۲٫۲۳۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۱۹۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقدمه
۱. کتاب «وفیات الاعلام» نوشته مرحوم علامه سید محمد صادق بحر العلوم یکی از آثار بسیار مفید در عرصۀ تراجم نگاری است که عتبۀ عباسیه در سال ----- برای نخستین بار، بر اساس نسخه خط مؤلف در دو جلد منتشر شده است. این کتاب به شیوۀ مختصر و مفید، به ترتیب زمان تدوین شده و نوعی سالشمار علمای شیعه به شمار می‌آید.
در این کتاب، شرح حال مختصر برای اکثر اعلام آمده، که در مورد معدودی از عالمان به تفصیل زده است.
در بارۀ فایده و ارزش این منبع و ارزش این نوع تراجم نگاری سخن به تفصیل باید گفت که در این مختصر نگنجد.
۲. آنچه در این گفتار می‌آید، فهرستی از علمای خوزستانی است که در این کتاب یاد شده‌اند. ابتدا سال رحلت (به تاریخ هجری قمری)، سپس نام عالِم و آنگاه نشانی شرح حال در کتاب، آمده است.
۳. انگیزۀ نگارش این یادداشت مختصر، آغاز به کار گروه تلگرامی «علمای حوزه خوزستان» است که به اهتمام مهندس سید حسام الدین نبوی نوۀ دانش دوست مرحوم آیة الله سید محمد نبوی کار خود را آغاز کرده، با این هدف که تصاویر، اسناد، آثار مکتوب و مطالب مربوط به عالِمان خطۀ خوزستان را بشناساند.
۴. بدیهی است که مرحوم بحرالعلوم هرگز ادعای استقصای تامّ ندارد و کتاب خود را «جامع و مانع» نمی‌داند؛ بدین روی این یادداشت نیز چنین ادعایی ندارد، بلکه نخستین گام است در راهی بلند که امید است در فرصت‌های آینده با بهره گیری از منابع دیگر کاملتر شود.
۵. از همین فهرست مختصر به خوبی بر می‌آید که حویزه در سده‌های پیش جایگاه علمی مهمی در خوزستان داشته است. علل سقوط علمی چنان پایگاهی می‌تواند موضوع تحقیقی جدی باشد.
دعای خیر حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را برای ارواح بلند این ذوی الحقوق امید می‌بریم.
***


۹۹۲ – سید سجاد بن بدران مشعشعی (ج ۱ ص ۱۰۸)
۱۰۰۰ – سید عبدالوهاب بن خلف مشعشعی حویزی (ج ۱ ص ۱۱۱)
۱۰۰۵ – شیخ علی بن احمد عاملی حویزی (ج ۱ ص ۱۱۲)
۱۰۱۹ – قاضی نورالله شوشتری (ج ۱ ص ۱۱۴)
۱۰۲۰ – شیخ ابوالحسن احمد بن محمد جزایری حویزی (ج ۱ ص ۱۱۵)
۱۰۲۱ – شیخ عبدالله شوشتری (ج ۱ ص ۱۱۵)
۱۰۲۴ – سید برکة مشعشعشی حویزی (ج ۱ ص ۱۱۶)
۱۰۲۴ – سید بدر بن مبارک مشعشعی حویزی (ج ۱ ص ۱۱۶)
۱۰۸۷ – سید شهاب الدین بن سعید موسوی حویزی (ج ۱ ص ۱۳۷)
۱۰۸۸ – شیخ عبدالمجید حویزی (ج ۱ ص ۱۳۹)
۱۰۹۷ – سید عبدالله مشعشعی حویزی (ج ۱ ص ۱۴۴)
۱۱۱۲ – سید نعمة الله جزائری (ج ۱ ص ۱۵۶)
۱۱۲۸ – شیخ عبد محمد حویزی (ج ۱ ص ۱۶۳)
۱۱۳۵ – شیخ عبدالله بحرانی بهبهانی (ج ۱ ص ۱۶۶)
۱۱۳۵ – مولی محمد باقر شوشتری (ج ۱ ص ۱۶۶)
۱۱۳۸ – امیر محمد هادی مرعشی شوشتری (ج ۱ ص ۱۶۹)
۱۱۴۰ – مولی محمد علی نجار شوشتری (ج ۱ ص ۱۷۲)
۱۱۴۳ – سید عبدالباقی دزفولی (ج ۱ ص ۱۷۳)
۱۱۴۳- شیخ عبدالله بن ناصر حویزی (ج ۱ص ۱۷۳)
۱۱۴۹ – سید علی بن عزیزالله جزایری (ج ۱ ص ۱۷۵)
۱۱۵۰ – شیخ علی بن نصرالله حویزی (ج ۱ ص ۱۷۵)
۱۱۵۰ – یعقوب بن ابراهیم حویزی (ج ۱ ص ۱۷۶)
۱۱۵۴ – شیخ کرم الله بن محمد حسن حویزی (ج ۱ ص ۱۸۰)
۱۱۵۸ – سید نورالدین جزایری (ج ۱ ص ۱۸۱)
۱۱۶۳ – آقا محمد علی ابن فتح علی شوشتری (ج ۱ ص ۱۹۴)
۱۱۷۳- سید عبدالله جزایری (ج ۱ ص ۱۹۸)
۱۱۷۸ – سید شبر بن محمد مشعشعی حویزی (ج ۱ ص ۲۰۱)
۱۱۹۷ – شیخ ابراهیم حویزی (ج ۱ ص ۲۱۹)
۱۲۰۴ – سید محمد شفیع جزایری (ج ۱ ص ۲۳۲)
۱۲۰۵ – مولی محمد باقر وحید بهبهانی (ج ۱ ص ۲۳۳)
۱۲۱۰ – آقا محمد تقی بن محمد باقر بهبهانی (ج ۱ ص ۲۳۶)
۱۲۳۰ – سید محمد بن عبدالله بلادی بهبهانی (ج ۱ ص ۲۵۶)
۱۲۳۴ – شیخ اسدالله کاظمی دزفولی (ج ۱ ص ۲۶۰)
۱۲۴۶ – شیخ اسماعیل بن اسدالله کاظمی (ج ۱ ص ۲۸۳)
۱۲۷۲ – شیخ حسن بن احمد دورقی (ج ۱ ص ۶۲۰)
۱۲۷۴ – سعد بن عبدالله حویزی (ج ۱ ص ۳۴۳) (۵۷۰)
۱۲۷۵ – صالح بن قاسم حویزی (ج ۱ ص ۳۴۶)
۱۲۸۱ – شیخ مرتضی انصاری (ج ۱ ص ۳۵۷)
۱۲۸۳ – سید علی شوشتری (ج ۱ ص ۳۶۳)
۱۲۹۱ – سید حسین بن رضا جزایری (ج ۱ ص ۳۹۳)
۱۲۹۵ – سید اسماعیل بن نصرالله بهبهانی (ج ۱ ص ۴۰۰)
۱۲۹۸ – شیخ حسن بن اسدالله کاظمی (ج ۱ ص ۴۰۹)
۱۳۰۳ – شیخ جعفر شوشتری (ج ۱ ص ۴۳۱)
۱۳۰۳ – شیخ محمد تقی بن مهدی دزفولی (ج ۱ ص ۴۳۵)
۱۳۰۶ – مفتی میر محمد عباس شوشتری هندی (ج ۱ ص ۴۵۲)
۱۳۰۶ – شیخ حسین بن نصرالله حویزی (ج ۱ ص ۴۵۴)
۱۳۱۳ – شیخ عبدالرحیم بن محمد علی شوشتری (ج ۱ ص ۴۷۶)
۱۳۱۵ – شیخ محمد طاهر معزی دزفولی (ج ۱ ص ۴۸۵)
۱۳۲۲ – شیخ حسن کربلائی شوشتری (ج ۱ ص ۵۱۰)
۱۳۲۲ – شیخ محمد بن حمزه اهوازی حلی (ج ۱ ص ۵۱۳)
۱۳۲۳ – سید حسین بن محمود جزایری (ج ۱ ص ۵۱۵)
۱۳۲۳ – سید حسن بن جعفر جزایری (ج ۱ ص ۵۱۶)
۱۳۲۵ – شیخ حمادی نوح اهوازی (ج ۱ ص ۵۲۹)
۱۳۲۶ – شیخ باقر بن حسن کاظمی دزفولی (ج ۱ ص ۵۳۱)
۱۳۲۷ – شیخ محمد تقی بن حسن کاظمی (ج ۱ ص ۵۳۴)
۱۳۲۷ – شیخ باقر بن غلامعلی شوشتری (ج ۱ ص ۵۳۶)
۱۳۲۹ – شیخ محمد حسن بن محسن کاظمی (ج ۱ ص ۵۴۲)
۱۳۳۱ – ملا محمد رشید ضیایی دزفولی (ج ۱ ص ۵۵۸)
۱۳۳۳- شیخ محمد رضا فیض الله شوشتری (ج ۱ ص ۵۷۰)
۱۳۳۷ – سید عبدالصمد جزایری (ج ۱ ص ۵۹۹)
۱۳۴۰ – سید عدنان بن شبر غریفی (ج ۱ ص ۶۱۴)
۱۳۴۱ – شیخ سلمان بن محمد نجفی (ج ۱ ص ۶۲۰)
۱۳۴۵ – شیخ اسماعیل بن حسن کاظمی (ج ۱ ص ۶۳۴)
۱۳۴۶ – شیخ نصرالله بن حسین حویزی (ج ۱ ص ۶۳۹)
۱۳۵۰ – سید محمد حسین بن محمد جعفر جزایری (ج ۲ ص ۶۵۴)
۱۳۵۰ – سید محمد علی بهبهانی حائری (ج ۲ ص ۶۵۶)
۱۳۵۱ – سید احمد بن محمد باقر بهبهانی حائری (ج ۲ ص ۶۵۷)
۱۳۵۲ – شیخ محمد رضا معزی دزفولی (ج ۲ ص ۶۶۵)
۱۳۵۴ – سید ابوالقاسم بن احمد جزایری (ج ۲ ص ۶۸۷)
۱۳۵۸ – سید عبدالحسن بن عبدالله دزفولی (ج ۲ ص ۷۰۳)
۱۳۶۹ – شیخ محمد رضا کاظمی (ج ۲ ص ۷۴۶)
۱۳۷۰ – شیخ جعفر نقدی نجفی دزفولی الاصل (ج ۲ ص ۷۵۵)
۱۳۷۷ – شیخ عبدالحسین بن عمران حویزی (ج ۲ ص ۷۹۶)
۱۳۸۸ – شیخ محمد طه کرمی حویزی (ج ۲ ص ۸۲۲)
۱۳۹۰ – سید محمد رضا شوشتری مقیم سامرا (ج ۲ ص ۸۶۰)

 زیرنویس:


 زیرنویس:


 زیرنویس:
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت