آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۹۲٫۲۳۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۲۴۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :
[در آستانۀ دوازدهمین قرن رحلت جناب دعبل]


مقدمه
در مقدمۀ استدراک یکم بر مقالۀ راهنمای پژوهش در بارۀ دعبل خزاعی اشاره شد که این گفتار، مستدرکی است بر مقالۀ این بنده تحت عنوان راهنمای پژوهش در بارۀ دعبل خزاعی که در فصلنامه سفینه شماره ۴۱ (ویژۀ پژوهش‌های رضوی - زمستان ۱۳۹۲، ص ۱۷۰ – ۱۹۰) منتشر شده بود. توضیحات دیگر در آن مقدمه آمده که نیازی به تکرار ندارد.
در این گفتار، بیست و دو عنوان دیگر یاد شده که برای پژوهش در مورد جناب دعبل به کار می‌آید. امید است که هر چه زودتر به کتابنامه ای نسبتا کامل دست یابیم.

متن
۱.اقبالی، مسعود. دیدگاه‌های ناقدان عرب درباره شخصیّت و شعر شاعران برجسته شیعه (کثیّر عزّه، کمیت بن زید اسدی، سیّد حمیری و دعبل خزاعی) (نقد و بررسی). ‌استاد راهنما یحیی معروف استاد مشاور علی سلیمی، تورج زینی‌وند. کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشته زبان و ادبیات خارجی - زبان و ادبیات عرب، دکتری تخصصی، ۱۳۹۳.
۲.امیدوار، احمد. شناخت و نقد آماری سبک استعاره (پژوهشی عملی بر اشعار دعبل خزاعی، شریف رضی و مهیار دیلمی). ‌استاد راهنما حامد صدقی استاد مشاور علی پیرانی شال، صغری فلاحتی. تهران، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتری تخصصی، ۱۳۹۱.
۳.طالبی قره‌قشلاقی، جمال. دراسه الهجاء السیاسی فی شعر شعراء الشیعه فی العصر العباسی الأول (السید الحمیری، دعبل الخزاعی، دیک الجن نموذجاً). ‌استاد راهنما عبدالغنی ایروانی‌زاده، استاد مشاور نصرالله شاملی. دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، دکتری تخصصی ۱۳۹۱.
۴.خادم‌نیک، حسن. بررسی تطبیقی سیمای پیامبر(ص) و اهل بیت «علیه‌السلام» در شعر دعبال خزاعی و قوامی رازی. ‌استاد راهنما علی اصغر روان شاد استاد مشاور محمدعلی سلمانی مروست. دانشگاه یزد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۳.
رضایی، فاطمه. احتجاج مبتنی بر شریعت در شعر کمیت بن زید اسدی و دعبل بن علی خزاعی. ‌استاد راهنما ۵.رضا رضایی استاد مشاور محمدتقی زندوکیلی. دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،‌کارشناسی ارشد، ۱۳۹۰.
شریفی، شیما. بررسی شعر اعتراض در دیوان بشار بن برد و دعبل بن علی الخزاعی. ‌استاد راهنما ۶.سیدمحمد موسوی بفرویی، استاد مشاور یداله شکری. دانشگاه سمنان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۲.
۷.طاهری، یوسف. نقد و بررسی اتهامات و نسبت‌های ناروا به دعبل با تکیه بر اشعار او. ‌استاد راهنما مالک عبدی، استاد مشاور مینا پیرزادنیا. دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات خارجی، رشته زبان و ادبیات عربی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۴.
العجیلی، علی. تمرد در شعر دعبل خزاعی (مطالعه موضوعه فنیه). ‌استاد راهنما بلاسم محسنی استاد مشاور ۸.حسین ناظری. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۵.
۹.عیدی کاخکی، سمانه. ترجمه نمایشنامه «دعبل‌بن‌علی ‌خزاعی» اثر شیخ یوسف محمد عمرو. ‌استاد راهنما سیدمهدی نوری، استاد مشاور عباس گنجعلی. سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۴.
۱۰.قشقایی، احمدرضا. مولفه‌های پایداری در اشعار دعبل خزاعی. ‌استاد راهنما حسین یوسفی استاد مشاور حسن گودرزی. دانشگاه مازندران، پژوهشکده علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۵.
۱۱.قوامی‌خانقاه، سید محمد. بررسی سبک شناسی فخریات کمیت بن زید اسدی - دعبل خزاعی. ‌استاد راهنما مهرداد آقائی استاد مشاور عادل آزاد دل. اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۵.
۱۲.موسویان‌نژاد، خسرو. اغراض شعری در دیوان دعبل خزایی. ‌استاد راهنما محمدرضا هاشملو، استاد مشاور فرهاد رجبی. دانشگاه گیلان، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۰.
۱۳ تا ۱۵. سه مورد که متن کامل آنها در کتاب هفت جلدی موسوعة شعراء الغدیر نوشته کاظم عبدالرسول السادة و کریم جهاد الحسانی، نجف: العتبة العلویة المقدّسة، ۲۰۱۰ / ۱۴۳۱ آمده است.
الف. محمد حسین شمس الدین (۱۲۸۰ – ۱۳۴۳) تخمیس دعبل، ج ۴ ص ۴۸۱ – ۴۸۲
ب.سید محسن امین (۱۲۸۲ – ۱۳۷۱) تشطیر آن، ج ۴ ص ۳۶۹
ج. سید عبدالرسول کفایی (۱۳۴۷ - ...) مجارات دعبل، ج ۶ ص ۴۲۵ – ۴۳۲.
۱۶.شرح و توضیح مختصر تائیۀ دعبل در پانویس و اعراب کامل متن و شرح حال مختصر دعبل، در کتاب: عیون الشعر الولائی (افخم القصائد المعروفة المنشأة فی اهل البیت)، سید احمد حسینی اشکوری، قم: دار المحقق، ۱۴۳۶ ق.، ص ۱۷۳ – ۱۹۱.
۱۷.محمدی، مجید. عاطفه بازیار. بررسی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار رضوی. فرهنگ رضوی. شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۷. ص ۹۱ – ۱۱۲.
۱۸.مختاری، قاسم. ابراهیمی، ابراهیم. بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی.
پژوهش‌های ادبی – قرآنی. شماره ۱، بهار ۱۳۹۲. ص ۵۳ – ۷۶.
۱۹. احمدی چناری، علی اکبر؛ احمدی، پریسا. سیمای امام رضا (ع) در آینه شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری. ‌کاوش نامه ادبیات تطبیقی. شماره ۲۰. زمستان ۱۳۹۴ . ص ۱ – ۱۷.
۲۰. شرح کبیر میرزا محمد حسن زنوزی (م ۱۳۱۰ ق.) بر تائیه دعبل. موسوعة العلامة الاردوبادی ج ۲۲ ص ۲۸۴.
۲۱.مطالبی به نقل از ینابیع المودة و فرائد السمطین در باره دعبل در: موسوعة العلامة الاردوبادی ج ۲۴ ص ۳۹۵، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۴۶، ۴۴۷.
۲۲.نیز در باره دعبل در موسوعه اردوبادی دیده شود: ج ۴ ص ۱۷۰، ج ۱۱ ص ۶۱، ج ۱۵ ص ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۲۴۴.، ج ۲۲ ص ۲۸۴.
والحمد لله اولاً و آخراً.
شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت